Zespół Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie Jeziornie jest zespołem, w skład którego wchodzą publiczne szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zespół został utworzony Uchwałą Nr 65/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. Działalność edukacyjną prowadzi od 1 września 2019 r.