Kadra pedagogiczna

Paulina Ambroziak - Dyrektor, pedagog szkolny - e-mail: dyrektor-szkola@uzdrowisko-konstancin.pl, paulina.ambroziak@zsskonstancin.pl
Joanna Bugaj - nauczyciel języka polskiego, wychowawca zespołu 3/4a - e-mail: joanna.bugaj@zsskonstancin.pl
Joanna Dąbek - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 1d, pedagog szkolny - e-mail: joanna.dabek@zsskonstancin.pl
Małgorzata Niemiec - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego, wychowawca zespołu 7/8a - e-mail: malgorzata.niemiec@zsskonstancin.pl
Adam Lutostański - nauczyciel języka angielskiego - e-mail: adam.lutostanski@zsskonstancin.pl
Izabela Niewiadomska - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 2a - e-mail: izabela.niewiadomska@zsskonstancin.pl
Ewa Grotek - nauczyciel muzyki i plastyki - e-mail: ewa.grotek@zsskonstancin.pl
Robert Mieczkowski - nauczyciel historii i historii i teraźniejszości - e-mail: robert.mieczkowski@zsskonstancin.pl
Barbara Zadrożna - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie - e-mail: barbara.zadrozna@zsskonstancin.pl
Piotr Stankiewicz - nauczyciel geografii, wychowawca klasy 1a - e-mail: piotr.stankiewicz@zsskonstancin.pl
Monika Protas - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca klasy 2d - e-mail: monika.protas@zsskonstancin.pl
Beata Pisarska - nauczyciel matematyki i fizyki - e-mail: beata.pisarska@zsskonstancin.pl
Kinga Pietrzak - nauczyciel matematyki - e-mail: kinga.pietrzak@zsskonstancin.pl
Krzysztof Żychowicz - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca zespołu 3/4d - e-mail: krzysztof.zychowicz@zsskonstancin.pl
Bartłomiej Szeluga - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i doradztwa zawodowego, wychowawca grup wychowawczych - e-mail: bartek.szeluga@zsskonstancin.pl
Mateusz Częstochowski - nauczyciel religii - e-mail: mateusz.czestochowski@zsskonstancin.pl
Marlena Zalewska - wychowawca grup wychowawczych - e-mail: marlena.zalewska@zsskonstancin.pl
Adam Rowiński - nauczyciel geografii, wychowawca zespołu 7/8d - e-mail: adam.rowinski@zsskonstancin.pl 
Beata Smolewskanauczyciel fizyki, wychowawca grup wychowawczych - e-mail: beata.smolewska@zsskonstancin.pl
Agnieszka Kruszyńska-Wochna - wychowawca grup wychowawczych, pedagog szkolny - e-mail: agnieszka.kruszynska-wochna@zsskonstancin.pl
Agnieszka Gajda -
nauczyciel historii i historii i teraźniejszości, wychowawca klasy 1e - e-mail: agnieszka.gajda@zsskonstancin.pl
Konrad Dousa -
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 2e, wychowawca grup wychowawczych - e-mail: konrad.dousa@zsskonstancin.pl
Bożena Stańczyk -
nauczyciel geografii - e-mail: bozena.stanczyk@zsskonstancin.pl
Dorota Krynke-Żbikowska -
nauczyciel biologii i wdż - e-mail: dorota.krynke-zbikowska@zsskonstancin.pl
Agata Pokropińska - nauczyciel informatyki, matematyki i biznesu i zarządzania - e-mail: agata.pokropinska@zsskonstancin.pl 
Anna Turko - nauczyciel języka polskiego, wychowawca zespołu 3/4e - e-mail: anna.turko@zsskonstancin.pl
Dominika Suszczyńska-Matela - wychowawca grup wychowawczych - e-mail:
dominika.suszczynska-matela@zsskonstancin.pl
Anna Pasek - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca zespołu 7/8e - e-mail: anna.pasek@zsskonstancin.pl 
Barbara Szczygielska-Maruchin - nauczyciel matematyki - e-mail: barbara.szczygielska-maruchin@zsskonstancin.pl
Monika Grabińska - nauczyciel logopeda - e-mail: monika.grabinska@zsskonstancin.pl
Anna Marek - nauczyciel bibliotekarz - e-mail: anna.marek@zsskonstancin.pl
Agnieszka Sawczuk - wychowawca grup wychowawczych - e-mail: agnieszka.sawczuk@zsskonstancin.pl
Justyna Mikiel - wychowawca grup wychowawczych - e-mail: justyna.mikiel@zsskonstancin.pl
Mirosława Kwiecień - wychowawca grup wychowawczych - e-mail: miroslawa.kwiecien@zsskonstancin.pl